NÁŠ TÝM

JSME ZKUŠENÍ PROFESIONÁLOVÉPřesvědčíme vás o naší kvalitě

0123456789001234567890012345678900123456789001234567890VYŘEŠENÝCH PŘÍPADŮ
0123456789001234567890NA TRHU

Představujeme vám náš tým

Akdap, advokátní kancelář, Aleš Doubek
JUDr. Aleš Doubek

Partner

Právnickou fakultu University Karlovy absolvoval v roce 2000, advokátem je od roku 2004. V roce 2005 získal na Universitě Karlově doktorský titul v oboru obchodního práva. Advokátní kancelář DOUBEK & PARTNERS  založil v roce 2011. Aleš se specializuje především na právo obchodních korporací, právo nemovitostí, právo v letecké přepravě, insolvenční řízení, právo v oblasti informačních technologií, vymáhání a zajištění pohledávek.

jazyky: český, anglický

Akdap, advokátní kancelář, Tereza Kubovičová
Mgr. Tereza Kubovičová

Advokát

V roce 2013 Tereza dokončila magisterské studium na Právnické fakultě University Karlovy v Praze. V průběhu studia absolvovala roční studijní pobyt na Právnické fakultě University v Antverpách, kde získala certifikát „cum laude“ v oboru mezinárodního práva a práva Evropské unie. Ve své praxi se Tereza zaměřuje na právo obchodních společností, letecké právo a právo mezinárodní přepravy. V prosinci roku 2016 úspěšně složila advokátní zkoušku.

jazyky: český, anglický

Akdap, advokátní kancelář, Tomáš Bartůněk
Mgr. Tomáš Bartůněk

Advokát | Insolvenční správce

Tomáš v roce 2012 dokončil magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, advokátem je od roku 2018.Ve své praxi se Tomáš zaměřuje na oblast vymáhání pohledávek, občanské právo, veřejné zakázky a trestní právo. Tomáš má povolení Ministerstva spravedlnosti České republiky působit jako insolvenční správce. Je ohlášeným společníkem a statutárním zástupcem právnické osoby, která aktivně vykonává funkci insolvenčního správce.

jazyky: český, anglický

Akdap, advokátní kancelář, Jan Pich
Mgr. Jan Pich

Advokát

V roce 2015 Honza dokončil magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, od téhož roku byl advokátním koncipientem v našem týmu a v únoru 2019 úspěšně složil advokátní zkoušky. Ve své praxi se Honza zabývá zejména občanským právem, právem obchodních korporací, zdravotnickým právem a trestním právem.

jazyky: český, anglický

Akdap, advokátní kancelář, Tan Ngueyn
Mgr. Trong Tan Nguyen

Advokát

Tan v roce 2018 dokončil magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Od téhož roku byl advokátním koncipientem a v prosinci 2021 úspěšně složil advokátní zkoušky. V rámci své právní praxe se věnuje všem právním odvětvím s užším zaměřením na soukromé právo, zejména smluvní závazkové vztahy a vymáhání pohledávek. Dále se zabývá také právem trestním.

jazyky: český, anglický, vietnamský

Akdap, advokátní kancelář, Anna Mityashina
Ing. Anna Mityashina

Office manager

Anna je office managerem v advokátní kanceláři DOUBEK & PARTNERS od roku 2019. Zajišťuje administrativní agendu, komunikaci s klienty, celkový chod kanceláře a také se zaměřuje na vymáhání kompenzací za nepravidelnosti v letecké přepravě. V roce 2018 dokončila magisterské studium na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze se specializací na právo v podnikání a auditing.

jazyky: český, anglický, ruský

Akdap, advokátní kancelář, Nikola Dimitrovová
Nikola Dimitrovová

Asistentka

Nikola působí převážně jako asistentka Mgr. Tomáš Bartůňka v jeho insolvenční agendě, kdy odpovídá za hladký průběh oddlužení a veškerou insolvenční administrativu.

jazyky: český, anglický

Advokátní kancelář Praha DOUBEK & PARTNERS
Mgr. Magdalena Křížková

Advokátní koncipient

V roce 2010 ukončila Právnickou fakultu University Palackého v Olomouci. Během studia absolvovala roční studijní pobyt na Université de La Rochelle ve Francii. Jako advokátní koncipientka získala Magdalena praktické zkušenosti z právní praxe, které využívá především v oblasti vymáhání pohledávek a zajišťování sporné agendy.

jazyky: český, anglický, francouzský

Advokátní kancelář Praha DOUBEK & PARTNERS
Mgr. Petra Chochelová

Advokátní koncipient

Petra v roce 2018 dokončila magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od téhož roku je advokátním koncipientem v naší advokátní kanceláři. Ve své praxi se Petra věnuje zejména občanskému právu, vymáhání pohledávek a zdravotnickému právu.

jazyky: český, anglický

Mgr. Anna Doudová

Advokátní koncipient

Anna v roce 2022 absolvovala magisterské studium na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni a od téhož roku je advokátní koncipientkou v našem týmu. V průběhu studia získávala zkušenosti jako paralegal, převážně v oblastech insolvenčního a závazkového práva. V naší kanceláři se v rámci své činnosti zabývá zejména občanským právem, obchodním právem, dále insolvenčním právem a právem zdravotnickým.

jazyky: český, anglický, ruský

Advokátní kancelář Praha DOUBEK & PARTNERS

Nabízíme právní služby související s přijetím nového občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a dalších právních předpisů včetně aktualizace klientské smluvní dokumentace, přizpůsobení společenských smluv a stanov nové právní úpravě, školení zaměstnanců a další služby.

DOUBEK & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o.

Na poříčí 1047/26, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČ 048 14 746
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 253790

© 2022 DOUBEK & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o.