Náš tým

JUDr. Aleš Doubek

partner

Právnickou fakultu University Karlovy absolvoval v roce 2000, advokátem je od roku 2004. V roce 2005 získal na Universitě Karlově doktorský titul v oboru obchodního práva. Advokátní kancelář DOUBEK & PARTNERS  založil v roce 2011. Aleš se specializuje především na právo obchodních korporací, právo nemovitostí, právo v letecké přepravě, insolvenční řízení, právo v oblasti informačních technologií, vymáhání a zajištění pohledávek.

jazyky: český, anglický
e-mail: ales.doubek@akdap.cz
tel.: +420 212 241 385

JUDr. Rostislav Tomis

partner

V roce 2011 ukončil Právnickou fakultu University Karlovy v Praze. Advokátní zkoušky složil v roce 2014 a od roku 2015 je advokátem. V rámci přípravy na povolání advokáta absolvoval roční studijní pobyt na Université Libre v Bruselu, kde získal zkušenosti v oblasti propojení národního práva s právem Evropské unie. V oblasti profesních zkušeností působil Rostislav v pražské pobočce přední francouzské advokátní kanceláře. Ve své praxi se Rostislav věnuje občanskému a insolvenčnímu právu a dále obhajobě klientů v trestním řízení.

jazyky: český, anglický, francouzský
e-mail: rostislav.tomis@akdap.cz
tel.: +420 212 241 385, 606 022 133

JUDr. Veronika Matoulková

advokát

Veronika je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 2007 získala titul Mgr. a následně v roce 2009 titul JUDr. v oboru mezinárodního práva soukromého. Advokátkou je od roku 2012. V letech 2007 až 2009 působila v mezinárodní advokátní kanceláři, následně v advokátní kanceláři MIKŠ & SUK. V rámci své praxe se Veronika věnuje zejména obchodnímu a občanskému právu, právu obchodních korporací, právu v letecké přepravě, procesnímu právu a zdravotnickému právu.

jazyky: český, anglický
e-mail: veronika.matoulkova@akdap.cz
tel.: +420 212 241 385

Mgr. Tereza Kubovičová

advokát

V roce 2013 Tereza dokončila magisterské studium na Právnické fakultě University Karlovy v Praze. V průběhu studia absolvovala roční studijní pobyt na Právnické fakultě University v Antverpách, kde získala certifikát „cum laude“ v oboru mezinárodního práva a práva Evropské unie. Ve své praxi se Tereza zaměřuje na právo obchodních společností, letecké právo a právo mezinárodní přepravy. V prosinci roku 2016 úspěšně složila advokátní zkoušku.

jazyky: český, anglický.
e-mail: tereza.kubovicova@akdap.cz
tel.: +420 212 241 385

Mgr. Tomáš Bartůněk

advokát

Tomáš v roce 2012 dokončil magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2015 byl advokátním koncipientem, předtím působil v orgánu státní správy s celostátní působností, kde získal praktické zkušenosti v oblasti daňového práva a odpovědnosti za škodu. V červnu 2018 úspěšně složil advokátní zkoušky. Ve své praxi se nyní Tomáš zaměřuje na oblast vymáhání pohledávek, občanské právo, veřejné zakázky a trestní právo.

jazyky: český, anglický
e-mail: tomas.bartunek@akdap.cz
tel.: +420 212 241 385

Mgr. Magdalena Křížková

advokátní koncipient

V roce 2010 ukončila Právnickou fakultu University Palackého v Olomouci. Během studia absolvovala roční studijní pobyt na Université de La Rochelle ve Francii. Jako advokátní koncipientka získala Magdalena praktické zkušenosti z právní praxe, které využívá především v oblasti vymáhání pohledávek a zajišťování sporné agendy.

jazyky: český, anglický, francouzský.
e-mail: magdalena.krizkova@akdap.cz
tel.: +420 212 241 385

Mgr. Jan Pich

advokátní koncipient

V roce 2015 Honza dokončil magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, od téhož roku je advokátním koncipientem našeho týmu. Ve své praxi se Honza zaměřuje na občanské právo, právo obchodních korporací a zdravotnické právo.

jazyky: český, anglický
e-mail: jan.pich@akdap.cz
tel.: +420 212 241 385

Mgr. Petra Vyvlečková

advokátní koncipient

Petra v roce 2018 dokončila magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od téhož roku je advokátním koncipientem v naší advokátní kanceláři. Ve své praxi se Petra věnuje zejména občanskému právu, vymáhání pohledávek a zdravotnickému právu.

jazyky: český, anglický
e-mail: petra.vyvleckova@akdap.cz
tel.: +420 212 241 385

Mgr. Dominika Konvrzková

advokátní koncipient

V roce 2018 dokončila magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a od téhož roku je advokátním koncipientem. Nyní se Dominika věnuje zejména občanskému právu, právu obchodních korporací a právu v letecké přepravě.

jazyky: český, anglický
e-mail: dominika.konvrzkova@akdap.cz
tel.: +420 212 241 385

Andrea Kopřivová

office manager

Andrea je office managerem v advokátní kanceláři DOUBEK & PARTNERS od roku 2011. Zajišťuje administrativní agendu, komunikaci s klienty, celkový chod kanceláře a také se zaměřuje na vymáhání pohledávek. V roce 2014 dokončila Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně se specializací na občanské a trestní právo.

jazyky: český, anglický.
e-mail: andrea.koprivova@akdap.cz
tel.: +420 212 241 385

Lucie Doubková

asistentka

Lucie je asistentkou advokátní kanceláře DOUBEK & PARTNERS od roku 2015.

jazyky: český, anglický.
e-mail: office@akdap.cz
tel.: +420 212 241 385