Nenecháme
vás padnout...

poskytujeme svým klientům široké portfolio právních služeb na vysoké úrovni.

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ AKDAPPrávní služby související s občanským zákoníkem, zákonem o obchodních korporacích a dalšími právními předpisy.

ZDRAVOTNICTVÍ

Právní poradenství v oblasti zdravotnického práva, zejména v otázkách občanskoprávní a trestněprávní odpovědnosti včetně zastupování v soudních řízeních

ZÁVAZKOVÉ PRÁVO

Právní služby v oblasti smluvního i deliktního závazkového práva, a to včetně závazkových právních vztahů regulovaných občanským zákoníkem

INSOLVENCE

Právní poradenství v insolvenčním řízení, kancelář zajišťuje přihlášky pohledávek, sepis dlužnických a věřitelských insolvenčních návrhů

O NÁSJsme advokátní kancelář, která poskytuje
kompletní právní poradenství

ZASTUPUJEME SVÉ KLIENTY
V soudních i mimosoudních právních případech
PRÁVNÍ RADY
Disponujeme týmem velice kvalitních advokátů a specializovaných pracovníků
0123456789001234567890PRACOVNÍKŮ
0123456789001234567890 012345678900123456789001234567890PŘÍPADŮ
0123456789001234567890PRÁVNÍCH SPECIALIZACÍ
01234567890ADVOKÁTŮ

Naší prioritou je nalezení optimálního řešení v různorodých situacích, které přináší podnikání nebo soukromý život, to vše ve vztahu založeném na vzájemné důvěře klienta a advokáta, osobním kontaktu a komunikaci.

JUDr. Aleš Doubek

Jednatel a společník

Aleš doubek
Advokátní kancelář Praha DOUBEK & PARTNERS

Nabízíme právní služby související s přijetím nového občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a dalších právních předpisů včetně aktualizace klientské smluvní dokumentace, přizpůsobení společenských smluv a stanov nové právní úpravě, školení zaměstnanců a další služby.

DOUBEK & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o.

Na poříčí 1047/26, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČ 048 14 746
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 253790

© 2022 DOUBEK & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o.