Věcná příslušnost soudů v obchodních věcech dle ratione valoris “potřetí” aneb meloun jako meloun…

Věcná příslušnost soudů v obchodních věcech dle ratione valoris “potřetí” aneb meloun jako meloun…