Věcná příslušnost civilního soudu ve věcech obchodních závazkových vztahů dle ratione valoris

Věcná příslušnost civilního soudu ve věcech obchodních závazkových vztahů dle ratione valoris