K formě plné moci k založení obchodní korporace

K formě plné moci k založení obchodní korporace