Advokátní kancelář Praha DOUBEK & PARTNERS

Nabízíme právní služby související s přijetím nového občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a dalších právních předpisů včetně aktualizace klientské smluvní dokumentace, přizpůsobení společenských smluv a stanov nové právní úpravě, školení zaměstnanců a další služby.

DOUBEK & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o.

Na poříčí 1047/26, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČ 048 14 746
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 253790

© 2022 DOUBEK & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o.

Advokátní kancelář Praha DOUBEK & PARTNERS

Nabízíme právní služby související s přijetím nového občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a dalších právních předpisů včetně aktualizace klientské smluvní dokumentace, přizpůsobení společenských smluv a stanov nové právní úpravě, školení zaměstnanců a další služby.

DOUBEK & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o.

Na poříčí 1047/26, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČ 048 14 746
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 253790

© 2022 DOUBEK & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o.